Læger

 

 

 

 

 

 

Birgit Christensen
Født 1954
I praksis siden 1995

 

 

 

 

 

 

Jens Ulrik Hogrefe
Født 1972
I praksis siden 2009

 

 

 

 

 

 

Janne Lunde Boberg
Født 1979
I praksis siden 2018

Uddannelseslæger

 

 

 

 

 

 

 

Ane Vase 

Uddannelseslæge 1.6.22 - 31-08-23

 

 

 

 

 

 

 

 

Lana Mairof

uddannelseslæge 1.5.22-31.10.22

Sygeplejersker

 

 

 

 

 

 

Stine My Jensen

I praksis fra 1.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

Anette Søndergaard

I praksis siden 1.06.2022
 

 

 

 

 

 

 

Heidi Espelund

I praksis siden 2017

Lægesekretær

 

 

 

 

 

 

 

Mette Maria Thirup

 

I praksis fra 2017