Velkommen hos

Velkommen hos

Lægerne Boberg, Christensen & Hogrefe

Klinikken holder juleferie fra 23.12.23. Vi er tilbage igen tirsdag d. 2.1.24.

Ved akut brug for læge kontakt Bro, Kaptain,  & Amuthan på tlf 55 73 10 04. Efter kl 16 er det lægevagten på tlf. 18 18 

Medbring altid dit sygesikringsbevis og meld venligst afbud i god tid såfremt du bliver forhindret.

I øjeblikket er der lukket  for tilgang i vores klinik.

 

Generelle oplysninger om klinikken    

Influenzavaccination 2023- 2024

I år 2023 - 2024 tilbyder vi IKKE  at  vores patienter kan blive vaccineret  mod influenza og covid 19.  Sundhedsstyrelsen har udmeldt  at det bliver på vaccinationscenteret det skal ske,  og egen læge har derfor ikke mulighed for det. Heller ikke udekørende vaccinationer. Hvis spørgsmål om dette kontakt regionen.

   

OBS værnemidler I Næstved Lægecenter

Vi anbefaler stadig, at du bærer mundbind eller visir i Næstved Lægecenter, hvis du har gener fra luftvejene. 

Selvbetjening:
Har du mulighed for det, så bestil medicin og tider elektronisk på  Sundhed.dk og brug din NemID eller via Emailkonsultation.dk

På Det Fælles Medicinkort  FMK-online.dk er der en oversigt over dine recepter. Du skal logge på med NemID, og når du er logget ind, kan du se oplysninger om dine recepter og vaccinationer.
Du har desuden adgang til dine børns medicinoplysninger og deres vaccinationer.

Har du en smartphone er der udarbejdet en ny app "Min Læge", som vi anbefaler du downloader. Det er gratis. Her kan du skrive mail og læse vores svar, bestille medicin, se hvilke aktive recepter du har på apoteket, bestille tider, se vaccinationsstatus m.v.

 

 

BESTIL TID

HVEM ER VI

FIND VEJ

 

Ang. Afhængighedsskabende medicin

Får du afhængighedsskabende medicin, fx sovemedicin, beroligende medicin eller morfinpræparater skal du have en tid til konsultation, når recept skal fornyes.
Sundhedsstyrelsen skriver: Behandling med afhængighedsskabende lægemidler kræver tæt kontrol. Derfor skal ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder, ske ved personlig konsultation således at der er mulighed for at drøfte behandlingen og risiko ved denne.
Konsultation må ikke finde sted over internettet eller pr telefon.

Lægerne i klinikken har ingen interessekonflikter med medicinalindustrien.

 

Selvbetjening:
Har du mulighed for det, så bestil medicin og tider elektronisk på  Sundhed.dk og brug din NemID eller via Emailkonsultation.dk

På Det Fælles Medicinkort  FMK-online.dk er der en oversigt over dine recepter. Du skal logge på med NemID, og når du er logget ind, kan du se oplysninger om dine recepter og vaccinationer.
Du har desuden adgang til dine børns medicinoplysninger og deres vaccinationer.

Har du en smartphone er der udarbejdet en ny app "Min Læge", som vi anbefaler du downloader. Det er gratis. Her kan du skrive mail og læse vores svar, bestille medicin, se hvilke aktive recepter du har på apoteket, bestille tider, se vaccinationsstatus m.v.